Tomáš Skála

UMĚNÍ HUDBY ZAČÍNÁ UMĚNÍM MISTRA HOUSLAŘE

Narozen 23.srpna 1970 v Mladé Boleslavi. V roce 1992 úspěšně zakončil studium houslařské školy v Lubech a po pětileté praxi, pracuje ve svém ateliéru společně se svým učitelem věhlasným mistrem houslařem Emilem Lupačem, který ho zasvětil do tajů stavby mistrovských nástrojů (housle, violy, violoncella). Na přelomu tisíciletí absolvoval aprobační zkoušku v ateliéru Tomáše Pilaře v Hradci Králové a na jejím základě byl přijat do Kruhu umělců houslařů. Více >

Co dělám

Houslařská dílna

Mistr houslař Tomáš Skála představil své nástroje na mezinárodní výstavě v Německu, Holandsku a také se zúčastnil houslařských soutěží v Čechách, v německém Mittenwaldu i americkém Utahu. Jeho nástroje se vyznačují zejména tónovou vyspělostí a pečlivým vypracováním nástrojů. Při stavbě těchto instrumentů vychází z klasických modelů Stradivari a Guarneri.

Luby u Chebu

Bývalý Schönbach, dnešní Luby, leží na území, o kterém se v období prvního osídlení mluvilo jako o „okolním lese“ nebo o „lubském újezdu“ a první osídlení lze datovat do let 1100 až 1140. Roku 1319 povoluje německý král Ludvík IV. Bavor opatovi kláštera Johannovi III. povýšit Schönbach z vesnice na město a obdarovat je stejnými právy, jakým se těšilo město Eger (Cheb). Počátky houslařství na Lubsku sahají s největší pravděpodobností až do konce 16.století. S rozmachem hornictví sem přicházeli nejen horníci, ale i hudebníci. Výroba hudebních nástrojů byla doplňkovým příjmem v období poklesu těžby. Nejstarší dochované housle jsou z roku 1664 od mistra Jana Adama Pöpela, které jsou uloženy v muzeu v Norimberku…

RODINNÁ TRADICE

Generace houslařů

Tomáš Skála se narodil v Mladé Boleslavi a celé svoje dětství prožil v severních čechách ve městě Štětí poblíž Litoměřic. Od mala se zajímal o všechny sporty, zvláště o fotbal a také ho učarovali auta a motorky. Proto se ve svých 14 letech v Děčíně vyučil oboru automechanik a provozoval toto řemeslo necelé dva roky. Poté přišel zlom v jeho životě, kdy nabral směr západní čechy a vojenskou základní službu nastoupil v Aši. Nedaleko bylo městečko Luby u Chebu, kde poznal svoji manželku Martinu Lupačovou, dceru známého mistra houslaře Emila Lupače.

„Umění hudby začíná uměním mistra houslaře“

NAPIŠTE MI

Kontakt

Ateliér

Zahradní 484, 351 37 Luby

Email

info@violin-skala.cz
info@violin-schonbach.cz

Telefon

+420 604 864 245
+420 739 353 680

Kontaktujte mě

© 2023 by Tomáš Skála. All Rights Reserved.