Emil Lupač

(*4.10.1935)

Emil Lupač se narodil v Horní Myslové, malé vesničce nedaleko Telče. Od mládí měl zájem o hudbu, ve školních letech si vedl velmi úspěšně ve hře na housle a klarinet. Vztah k hudbě jej přivedl do Lubů u Chebu, kde nastoupil jako učeň houslařské školy. Jeho instruktory odborného výcviku byli mistři houslaři Josef Vávra, Josef Pötzl a Jiří Mrkvička. Po mimořádně úspěšném skončení učňovské školy byl pro svůj nadprůměrný talent, schopnosti a snahu vybrán do dvouleté nástavbové školy, kde mistr Josef Pötzl rozvíjel schopnosti posluchačů k vyšší dokonalosti a přibližoval jim tajemství individuální stavby nástrojů. V letech 1954 – 1956 nastoupil vojenskou základní službu a byl členem armádní dechové hudby. Saxofon a klarinet se stal jeho celoživotním koníčkem.

Po tomto období pracoval v závodě Cremona a současně si zvyšoval svoji kvalifikaci ve čtyřletém kurzu pro budoucí mistry houslaře, pod vedením mistrů Josefa Vávry a Wilibalda Wilfera.

Od roku 1972 pracuje samostatně ve svém ateliéru jako mistr houslař, který své nástroje (housle, violy a violoncella) zhotovuje podle vlastního modelu, ale vychází z klasických italských nástrojů, postavených mistrama A. Stradivariho a Guarneriho. V 80.letech vedl dvakrát kurzy mistrovské školy, kde vychoval mnoho současných mistrů houslařů a v letech 1989 – 1993 pracoval jako mistr odborného výcviku na houslařské škole v Lubech. Po několik desetiletí pracovního nasazení, postavil Emil Lupač přes 400 mistrovských nástrojů, velmi vysoké kvality po pracovní stránce a zejména se vyznačují tyto instrumenty tónovou vyspělostí. V roce 1975 byl přijat do Kruhu umělců houslařů, později i do výboru tohoto společenství nejlepších houslařů v České republice a v roce 1985 byl jmenovám expertem Národní sbírky hudebních nástrojů v Praze.

Účastnil se mezinárodních soutěží na kterých získal toto ocenění:
– diplomy Mezinárodní soutěže H. Wieniawského v Poznani v roce 1962, 1967, 1977 a 1981.
– diplomy Mezinárodní soutěže v Itálii v roce 1976 za housle a violu a v roce 1979 za housle, violu a violoncello,
na Mezinárodní soutěži v USA v roce 1978 certifikáty za práci a za tónnové vlastnosti u houslí a certifikát za práci u violy.
Dvakrát byl pozván jako porotce na Mezinárodní houslařské soutěže do Hradce Králové v roce 1981 a 1985.

Mistr houslař Emil Lupač měl se svou ženou Elfriedou Lupačovou (roz. Sandnerovou) tři dcery, z nichž nejmladší Martinu, pojal za manželku budoucí mistr houslař Tomáš Skála.

© 2023 by Tomáš Skála. All Rights Reserved.