Josef Sandner

(20.6.1901–15.2.1959)

Narodil se v Schönbachu (nynější Luby). Pocházel z rodiny kde jeho otec i děda se věnovali houslařskému řemeslu. Po vyučení v oboru houslařském, v jeho 17 letech, další dva roky pracoval u mistra Lanklla, kde se významě zdokonalil v lakování konzertních a mistrovských nástrojů.

Od r.1920 pracoval jako samostatný houslař „specialista“ na výrobě konzertních nástrojů (housle a violy). V 30. letech světové krize nebyl odbyt na smyčcové nástroje, proto v letních měsících pracoval v lomu v Horních Lubech a samozřejmě se věnoval i svému malému zemědělskému hospodářství. V této době také stavěl mandolíny podle italského modelu.

 

Po zestátnění všech soukromých houslařů v roce 1948 byl zaměstnán v závodě Cremona, kde se specializoval na výrobu špičkových konzertních violoncell. Jeho dva synové Karel a Bruno padli v 2. světové válce a jeho dcera Elfrieda si vzala za manžela budoucího mistra houslaře Emila Lupače.

© 2023 by Tomáš Skála. All Rights Reserved.