Mistr houslař Tomáš Skála sen.

Narozen 23.srpna 1970 v Mladé Boleslavi.

V roce 1992 úspěšně zakončil studium houslařské školy v Lubech a po pětileté praxi, pracuje ve svém ateliéru společně se svým učitelem věhlasným mistrem houslařem Emilem Lupačem, který ho zasvětil do tajů stavby mistrovských nástrojů (housle, violy, violoncella).

Na přelomu tisíciletí absolvoval aprobační zkoušku v ateliéru Tomáše Pilaře v Hradci Králové a na jejím základě byl přijat do Kruhu umělců houslařů.

» více

Znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady oceňování smyčcových hudebních nástrojů

Kruh umělců houslařů

Houslařská dílna - Tomáš Skála

Houslařská dílna

Mistr houslař Tomáš Skála představil své nástroje na mezinárodní výstavě v Německu, Holandsku a také se zúčastnil houslařských soutěží v Čechách, v německém Mittenwaldu i americkém Utahu. Jeho nástroje se vyznačují zejména tónovou vyspělostí a pečlivým vypracováním nástrojů. Při stavbě těchto instrumentů vychází z klasických modelů Stradivari a Guarneri.

Luby u Chebu

Bývalý Schönbach, dnešní Luby, leží na území, o kterém se v období prvního osídlení mluvilo jako o "okolním lese" nebo o "lubském újezdu" a první osídlení lze datovat do let 1100 až 1140. Roku 1319 povoluje německý král Ludvík IV. Bavor opatovi kláštera Johannovi III. povýšit Schönbach z vesnice na město a obdarovat je stejnými právy, jakým se těšilo město Eger (Cheb). Počátky houslařství na Lubsku sahají s největší pravděpodobností až do konce 16.století. S rozmachem hornictví sem přicházeli nejen horníci, ale i hudebníci. Výroba hudebních nástrojů byla doplňkovým příjmem v období poklesu těžby. Nejstarší dochované housle jsou z roku 1664 od mistra Jana Adama Pöpela, které jsou uloženy v muzeu v Norimberku...

» více